Renomowany
Serwis
Samochodowy
  • pl
  • de
  • en
  • ru

Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC KONTRAHENTA

Szanowny Panie /Szanowna Pani
Pozyskaliśmy i przetwarzamy Państwa dane osobowe, dlatego też na podstawie art. art. 12 i 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE]2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO) , przekazujemy następujące informacje :

1. Na nas ciąży status Administratora danych osobowych :

CITYCAR MACIEJ GĄSIOREK
OCIĄŻ UL. OSTROWSKA 36
63-460 NOWE SKALMIERZYCE
NIP: 622-126-75-49

Nie powołaliśmy INSPEKTORA OCHRONY DANYCH .
Punkt kontaktowy w przedmiocie działania to : mg@epoczta.pl lub 601916332

2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w następujących celach:
Realizacji umowy wynikającej z treści zamówienia
Rozliczeń finansowo- księgowych
Ochrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń [dbanie o interes gospodarczy i wizerunek administratora do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego] a podstawę tego stanowią:

- art.6 ust.1 lit.b ) RODO „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą , lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy”
- Art.6 ust. 1 lit. C) RODO „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – ustawa z 26 czerwca 1974 r, Kodeks Pracy”
- Art. 6 ust. 1 lit. F RODO „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią …”
- Art.9 ust.2 lit.b,c,h,j ) RODO „ w celu realizacji obowiązków administratora danych wynikających z przywołanych przepisów w celach archiwalnych „

W związku z celami , które przywołaliśmy wyżej, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być :

- podmioty pośredniczące w wykonaniu umowy (poczta, firmy kurierskie, firmy transportowe i inne podmioty wykonujące usługi związane z realizacją umowy ) a także
- podmioty pośredniczące w działaniach wykonywanych przez administratora (dostawy usług IT, kancelarie prawne , GRI i podwykonawcy robót itp.)
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania , prawo wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego .

W przypadku , gdy postanowi Pani/Pan skorzystać z tych praw, możemy zwrócić się z prośbą o podanie dodatkowych danych osobowych, mających na celu jednoznaczną ich identyfikację, aby zweryfikować czy to rzeczywiście Państwo domagają się realizacji swych praw, a nie mamy do czynienie z incydentem lub nadużyciem .Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne, lecz niepodanie ich będzie skutkowało niemożliwością wykonania zobowiązań przyjętych przez Administratora w ramach danego zamówienia .

20 lat
doświadczenia

Jako, że byliśmy wieloletnim autoryzowanym serwisem w grupie Volkswagena, naprawy wykonujemy w oparciu o procedury i wytyczne producenta pojazdów. 
Więcej
Produkt został dodany do koszyka

Zmiana godzin otwarcia

Drodzy klienci, informujemy, że z dniem 12/09/2016 nasza firma zmienia czas otwarcia salonu i serwisu samochodowego od poniedziałku do piątku przyjmujemy w nowych godz. od 8:00 - 17:00. Zmiana podyktowana jest względami klientów.

Zapraszamy, Zarząd Firmy